Rok 2019

Verze pro tisk

Bedřich Barták — Rytíř české kultury 2019 in memoriam

bartak-bedrich-80px.jpg Koncem září 1950, těsně před složením poslední zkoušky na Vysoké škole uměleckoprůmyslové, byl zatčen a následně Státním soudem za „velezradu“ odsouzen na dvanáct let těžkého žaláře do jáchymovských uranových dolů. Bedřich Barták byl propuštěn za deset let při prezidentské amnestii v r. 1960. 
 
Erika Bezdíčková — Dáma české kultury 2019
bezdickova-erika-dama-80px.jpg Po příjezdu vlaku v Osvětimi došlo k oddělení mužů a žen, tehdy jsem naposledy viděla svého tatínka. Na rampě v Birkenau mě při selekci odtrhli od maminky, která šla přímo do plynové komory. Okamžik, kdy šla na smrt, zatímco já jsem zůstala naživu, byl a je stálým traumatizujícím prožitkem.
 
Pavel Faiereisl — Mecenáš české kultury 2019
faireisl-pavel-mecenas-80px.jpg Narodil se 26. září 1971 v Praze. Pochází z věřící rodiny, dědeček byl politickým vězněm. V roce 2006 založil o.p.s. ETELA pomáhající dětem se zdravotním nebo sociálním handicapem. Během 12 let ETELA podpořila stovky dětí v celkové částce téměř deset milionů korun.


Helena Havlíčková — Dáma české kultury 2019
havlickova-helena-dama-80px.jpeg Narodila se jako Helena Bursíková 14. července 1936 v Praze v kosmopolitní rodině, která byla perzekvována pro svůj židovský a posléze i pro „kapitalistický původ”. Výsledky desetiletého bádání, živých rozhovorů i faktografie pod názvem Dědictví je komplexním a zároveň velice sugestivním pohledem na dějiny soužití komunistické diktatury s křesťany. V roce 2009 olomoucký arcibiskup Jan Graubner vyznamenal spisovatelku a křesťanskou aktivistku Helenu Havlíčkovou medailí Svatého Jana Sarkandra.
 
Zdeněk Kalista — Rytíř české kultury 2019 in memoriam
kalista-zdenek-doc-rytir-i-m-80px.jpg Historik a spisovatel Zdeněk Kalista se narodil 22. července 1900 v Benátkách nad Jizerou v respektované učitelské rodině. Vystudoval historii na filozofické fakultě Univerzity Karlovy jako jeden z žáků Josefa Pekaře, jemuž později věnoval svoji monografii. Po roce 1948 musel z univerzity odejít. V roce 1951 byl zatčen a o rok později ve vykonstruovaném monstrprocesu se Zelenou internacionálou odsouzen na 15 let. Rok po odsouzení bylo ministerstvem informací a osvěty nařízeno vyřadit všechny publikace, na nichž byl jako autor uveden Zdeněk Kalista, Josef Knap, František Křelina, Václav Prokůpek a Jan Zahradníček.

Karel Kryl — Rytíř české kultury 2019 in memoriam
kryl-karel-rytir-i-m-80px.jpg Karel Kryl se narodil 12. dubna 1944 v Kroměříži. Otec i dědeček byli uznávanými knihtiskaři, s nimiž spolupracovali Jakub Deml, Bohuslav Reynek, Jan Zahradníček, Cyril Bouda, Václav Špála, Jan Zrzavý a mnozí další. V Německu se stává spolupracovníkem rádia Svobodná Evropa.  V dalších dvou desetiletích koncertuje, vydává LP desky, píše poezii. Vytváří linoryty, kresby, karikatury, olejomalby a koláže.

Libor Pešek — Rytíř české kultury 2019
pesek-libor-rytir-80px.jpg Libor Pešek, jeden z nejvýznamnějších českých a světových dirigentů, se narodil 22. června 1933 v Praze. Při příležitosti státní návštěvy britské královny Alžběty II. v České republice v roce 1996 obdržel Řád britského impéria. Téhož roku byl jmenován čestným členem Univerzity v hrabství Lancashire v Prestonu. V roce 1997 získal prestižní Cenu Classic a z rukou prezidenta Václava Havla Medaili Za zásluhy I. stupně.

Karol Sidon — Rytíř české kultury 2019
sidon-karol-rytir-80px.jpg Vrchní zemský rabín, dramatik, spisovatel, scenárista, náboženský myslitel, bývalý chartista a disident. Od roku 1970 pracoval jako ineditní autor manuálně a jako prodavač tisku, po podpisu Charty 77 byl propuštěn a následně byl zaměstnán jako topič. Inicioval v okruhu svých přátel, kteří se scházeli v kavárně Arco a na kroužku biblické hebrejštiny, vydávání literárně-filozofického časopisu Kalendář. Vydávání této samizdatové edice a překladatelský kroužek ukončil v roce 1983 nucený odchod do Německa. 

Jitka a Květa Válovy — Dámy české kultury 2019 in memoriam
Sestry valkovy-sestry-damy-i-m-80px.jpg Válovy se zařadily mezi nejvýraznější osobnosti českého výtvarného umění druhé poloviny 20. století. 21. srpen 1968 zasáhl do osudů celé země, sestry Válovy nevyjímaje. Jejich jména zmizela z veřejnosti, na dlouhá léta byly vystaveny existenčním problémům. Po roce 1989 se sestrám Válovým dostalo zaslouženého uznání. Za své malířské dílo byly v roce 1994 oceněny rakouskou prestižní cenou J. G. Herdera a jejich obrazy se od začátku 90. let staly součástí mnoha významných českých i zahraničních výstav, například v Německu, Velké Británii, USA.

František Šedivý — Rytíř české kultury 2019
sedivy-frantisek-rytir-80px.jpg Do mého osudu tvrdě zasáhla restrikce středních škol po atentátu na Reinharda Heydricha v roce 1942. Navíc v roce 1944 přišlo totální nasazení do továrny na letadla. V roce 1952 jsem byl zatčen a mým domovem se stala vlhká sklepní cela v Bartolomějské, později Pankrácká věznice. Rozsudek zněl 14 roků. Po věznění na Mírově mě čekal Jáchymov. V lednu byla naše parta poslána do tábora „L“ na vybudování základu pro obří drtič. Pro několik z nás to bylo likvidační.

Ladislav Vitoul — Mecenáš české kultury 2019
vitoul-ladislav-mecenas-80px.jpg Narodil se 18. prosince 1945 do rodiny majitele vápencového lomu a Vápenky v Měrotíně u Olomouce. V roce 1948 byla firma znárodněna a rodina označena za nepřátele socialismu a vystěhována. Ladislav Vitoul svou mecenášskou činnost velkou měrou směřuje také na pomoc lidem v těžké životní situaci. Mimo jiné podporuje onkologické centrum v Ješově, Domov sociálních služeb pro muže s mentálním postižením v Nových Zámcích u Litovle, pomáhá paralympionikům.

 
 
https://