Václav Hampl

Verze pro tisk

Prof. RNDr. Václav Hampl, DSc.

Narozen 1. července 1962 v Praze.

Vzdělání: Přírodovědecká fakulta UK (1985).

vaclav-hampl-rektor-univerzity-karlovy-v-praze-zastitil-projekt-mene-tekelPedagogická a odborná činnost (postupně): vědecký pracovník, odborný asistent, docent a  profesor Ústavu fyziologie 2. lékařské fakulty, působení na lékařské fakultě Minnesotské univerzity v USA (1991-1996).

Funkce v akademických orgánech: člen Akademického senátu UK (2000-2005), předseda Akademického senátu (2002-2005), člen Akademického senátu 2. lékařské fakulty UK (od 2005).

Působí v Grantové agentuře UK, v letech 2003-2005 byl členem pracovní komise Rady vysokých škol.

Od roku 2006 do 31. ledna 2014 rektorem Univerzity Karlovy v Praze.

Nikdy nebyl členem žádné politické strany. 

 
 
https://