Vladimír Kučera

Verze pro tisk

Narozen 3. dubna 1947

Po absolvování Fakulty žurnalistiky se nemohl oficiálně kucera-vladimir-300px.jpgvěnovat své profesi pro zveřejnění svého odsuzujícího stanoviska k sovětské intervenci a okupaci ČSSR v roce 1968.  Směl externě publikovat jen pod krycím jménem a pseudonymem Ladislav Kučírek.

Externě spolupracuje s Českou televizí, je spoluautorem a moderátorempořadu Historie.cs. Dramaturgicky se podílel na několika televizních diskusních cyklech, jako scenárista byl u zrodu řady dokumentů např. Labyrintem revoluce 1989, na cyklu Konečné řešení o atentátu na R. Heydricha atd. Je autorem nebo spoluautorem několika knih, zabývajících se historií. Získal řadu ocenění za novinářskou a dokumentární tvorbu — Cenu Václava Havla za přínos občanské společnosti, Trilobit Beroun 2012, medaili Vojty Náprstka AV ČR za propagaci vědy, dvakrát cenu České filmové a televizní akademie Elsa, letos Cenu Ferdinanda Peroutky.

Vladimír Kučera je stále aktivním a nesmlouvavým zastáncem a propagátorem demokracie, humanity, etiky a občanské morálky nejen v historických souvislostech.

 
 
https://