Aurimas Taurantas

Verze pro tisk

Narozen 1956, Vilnius ( Litva)

Vzdělání:Aurimas Taurantas

1974-1979 Kaunaská technická univerzita (Litva), Informatika

Během diplomatické kariéry se účastnil mnoha kurzů C.G.Marshall European Center for Security

Studies, L´institut des hautes études de défense nationale, Ecole Nationale d´Administration etc.

Profesní zkušenosti:

1979-1990 designer softwaru, Výzkumný ústav radiových měřících přístrojů v Kaunasu

1988-1990 začátek politické kariéry v hnutí Sajúdis a ekologických hnutích

1990 zvolen do Nejvyšší rady (parlamentu) Litevské republiky,

signatář Vyhlášení nezávislosti

1990-1992 v průběhu volebního období v parlamentu byl zvolen mluvčím

parlamentu (dvakrát v průběhu půlročního období), předsedou komise pro obnovení a zřízení státu, členem komise pro návrh ústavy, členem komise pro ochranu životního prostředí, členem delegace do Baltského

meziparlamentního shromáždění, poté předsedou Baltského

meziparlamentního shromáždění

1992-1993 ředitel Oddělení mezinárodních vztahů Ministerstva dopravy

1993 poradce ministra zahraničí

1993-1994 zástupce stálého představitele Litevské republiky při Radě Evropy (Štrasburk, Francie), Chargé d´Affaires a.i.

1994-1999 velvyslanec, stálý představitel Litevské republiky při Radě Evropy

1999-2002 ředitel Druhého oddělení bilaterálních vztahů, MZV LR, zodpovědný za bilaterální vztahy s neevropskými státy a státy SNS

2003-2005 mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Litevské republiky v Irské republice (se sídlem v Londýně)

2002-2006 mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Litevské republiky ve Spojeném království

2006-2009 velvyslanec se zvláštním posláním, MZV LR. Zodpovědný za Barcelonský proces — Unie pro Středomoří, Východní partnerství, Mezinárodní organizace frankofonie.

Od února 2010 mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Litevské republiky v České republice

 
 
https://