Pavel Faiereisl

Verze pro tisk

Mecenáš české kultury 2019

Narodil se 26. září 1971 v Praze. faireisl-pavel-mecenas-220px.jpgPochází z věřící rodiny, dědeček byl politickým vězněm.
Od dětství je všímavý ke svému okolí se snahou aktivně se podílet na zlepšování společenského klimatu v zemi.

Po maturitě na střední obchodní škole začal Pavel Feiereisl společně se svým otcem podnikat. V současné době je majitelem prosperující obchodní společnosti Fany Gastroservis, s.r.o.
Dlouhodobě se věnuje podpoře mnoha projektů jak v oblasti kulturní, tak i v oblasti charitativní.
V roce 2006 založil o.p.s. ETELA pomáhající dětem se zdravotním nebo sociálním handicapem. Během 12 let ETELA podpořila stovky dětí v celkové částce téměř deset milionů korun.
V roce 2016 byl finalistou ceny VIA BONA, která je udělována jednotlivcům a firmám za významné a inspirativní počiny v oblasti filantropie.

V uplynulých pětadvaceti letech podporoval mj. koncerty-
Filip Benešovský a přátelé s projektem THE WALL (PINK FLOYD revival) či comeback skupiny NOVÁ RŮŽE; z výstav připomeňme Jiřího Sozanského 1984 ROK ORWELLA v Národní galerii ve Veletržním paláci, vycházející ze známého románu a reflektující zhoubnou roli totalitních systémů.

Pavel Faiereisl značnou část prostředků věnuje i na záchranu památek, například patří k největším mecenášům Sdružení pro obnovu varhan v kostele Nejsvětější trojice v Dobříši.

Výsledkem dlouhodobé spolupráce Pavla Faiereisla se spolkem SYMPOSION je udělování vlastní ceny FRAGMENTY PAMĚTI formou tvůrčího stipendia autorům, kteří ve své tvorbě připomínají společensky závažná témata naší minulosti a přítomnosti.
Cenu dosud získali například dokumentaristé Kristina Vlachová a Martin Vadas, publicisté Vladimír Kučera a Luděk Navara, sochař Jiří Sozanský, studenti Ivana Bláhová, Tereza Stará, Lukáš Blažek a Tomáš Jirsa.

V letošním roce se Pavel Faiereisl podílí na projektu AMNÉZIE, který bude představen rozsáhlou výstavou v Obecním domě v říjnu 2019 — lednu 2020. 

 
 
https://