Masha Karp

Verze pro tisk

Masha Karp je nezávislá novinářka se zvláštním zájmem o vztahy mash-karp-220px.jpgmezi Ruskem a Západem. Žije v Londýně. Je autorkou první literární biografie George Orwella v ruském jazyce. V současné době píše pro Bloomsbury Academic knihu o Georgi Orwellovi a Rusku. Její články o literatuře a politice byly publikovány v The Independent, Standpoint, The Spectator, The Common Review, The World Today a v ruštině v Inostrannaya Literatura. Masha Karp je také překladatelkou anglické a německé poezie a prózy do ruštiny. Publikovala překlady mnoha spisovatelů, včetně Virginie Woolfové, George Orwella, Dylana Thomase, W.H.Auden, Elizabeth Jennings, Alice Munro, Andreas Griffius a Nicolaus Lenau. Píše i články o překladech.

Masha Karp byla redaktorkou Russian Features (1997-2009) a předtím také jako producentka spolupracovala s BBC Russian Service (1991-1997). Produkovala a uváděla rozhlasové programy o kulturních, politických a sociálních otázkách v ruštině a v angličtině.

Masha Karp je členkou Svazu spisovatelů v Petrohradě a Cechu literárních překladatelů v Rusku a je také ve výboru Orwell Society, kde je redaktorkou jeho časopisu ve Velké Británii. Je správkyní nevládní organizace Rights in Russia (GB) a předsedkyní Pushkin Club v Londýně.

Byla jí udělena cena Inostrannaya Literatura za překlad románu Virginie Woolfové Jacob´s Room (1991) a Popova cena za její rozhlasový program ke Kongresu pro kulturní svobodu „In Defence of Freedom“ (2001). V roce 2018 poté, co byla zveřejněna její biografie George Orwella, se stala finalistkou Ceny ABC, kterou každoročně uděluje nadace Arkady and Boris Strugatsky Foundation. 
 
https://