Štěpán Rak

Verze pro tisk

Narozen 8. 8. 1945, od roku 2000 historicky první vysokoškolský profesor kytary v České republice. Štěpán RakV témže roce vystoupil společně s Alfredem Strejčkem v Mexiku s koncertním projektem k poctě J. A. Komenského VIVAT COMENIUS.

O rok později se představil Štěpán Rak na prestižním světovém festivalu „Moskevský podzim“. K třiasedmdesáti zemím, které do té doby se svou kytarou navštívil, přibylo ještě Japonsko.

V únoru 2004 byl Štěpán Rak pozván na koncertní vystoupení jako první český kytarista do Číny, kde oslnil svým koncertem „Chvála čaje“. V březnu 2004 účinkoval na mezinárodním  festivalu „Světoví mistři kytary“ v Kalifornii a také v následujícím roce ho čekala řada domácích i zahraničních turné.

V listopadu 2006 byl Štěpán Rak obdarován světovým unikátem z díla sochaře Jana J. Řeřichy (nar. 1975)- kamennou kytarou, která má zcela výjimečné rezonanční vlastnosti. Pro Štěpána Raka se stala inspirací k projektu KYTAROTERAPIE.

Koncem listopadu 2007 oslavil skladatel a kytarový virtuos koncertem na HAMU spolu se svými absolventy čtvrtstoletí kytary, kterou zde v roce 1982 založil.

Významným okamžikem bylo vystoupení 4.11. 2007 ve Florencii v Galerii Uffizi, kde společně s Alfredem Strejčkem provedli Komenského „Obecnou poradu“ před obrazem Komenského od saŠtěpán Rakmotného Rembrandta. V prosinci pak došlo k vydání výběru z díla Komenského „Obecné porady o nápravě věcí lidských“, kterou oba umělci pokřtili.

Štěpán Rak je osobností, která si své posluchače podmaní intenzitou prožitku, interpretačním mistrovstvím a absolutním splynutím interpreta a skladatele v jedné osobě, s duší hudby.

 
 
https://