Fotoreportáže: Den věnovaný ženám za mříží i před mříží

Rozlišení zvětšeniny a její velikost zjistíte po najetí myši nad obrázek.

Popis fotogalerie

Kolokvium „Ženy vězněné totalitou“

uvedené dokumentárním filmem kanadské televize NOVAVISE o Edě Ottové „Ztracené mládí“.

Televizní záznam natočili Zuzana Hahnová a její syn Radovan z torontské televizní skupiny „Nový záběr“.
Eda Ottová se narodila 2. dubna 1931 v Praze. Jejími rodiči byli Marie a Alois Jarošovi, majitelé statku. Eda Ottová vzpomíná na studentská léta, na své zatčení 26. června 1951, dva dny po zatčení bratra Ing. Aloise Jaroše, který byl později komunisty popraven. Připomíná soudní proces i putování s maminkou z jednoho kriminálu do druhého. Hovoří o lidech, s nimiž se ve vězení i v táborech poznala, o osudovém vězeňském setkání jejího bratra s Františkem Ottou ze známé rakovnické rodiny. Dramatické je Edino líčení okolností vedoucích k Aloisově popravě. Po deseti letech a dvou dnech byla propuštěna na svobodu. Společně s manželem Františkem se po emigraci do Kanady oba zapojili do organizování aktivit bývalých politických vězňů. Eda byla zvolena předsedkyní Klubu — 231, zasloužili se například o postavení památníku obětem komunismu od sochaře Josefa Randy „Znovuukřižovaný“ na torontském Masaryktownu.

Moderuje Mgr. Tomáš Bursík

historik Ústavu pro studium totalitních režimů. Přednáška: „České vězeňství 50. a 60. let“.

Jana Švehlová, Ph.D., USA, zakladatelka sdružení „Dcery“

přednášející politickou psychologii na zahraničních a domácích univerzitách. Přednáška: „Dcery nepřítele státu, vliv padesátých let na děti politických vězňů".

Jana Švehlová obdržela doktorát z filozofie na Univerzitě George Washingtona a zaměřila se na oblast politické psychologie. Její studie ilustruje, jak psychologické následky uvěznění daleko přesahují jejich přímý dopad na uvězněného člověka, jejich vliv na rodinné vztahy je mnohostranný, a zkušenosti dcer politických vězňů ukazují, že tyto vlivy mají dopad také na následující generace. Svědectvím jejich vyprávění je nabídnuta další perspektiva na stalinismus, která zatím nebyla částí soudobého diskursu.

V diskusním blouku vystoupí paní Hana Truncová, která byla v roce 1951 odsouzena za velezradu a špionáž k třináctiletému odnětí svobody.

 
 
https://