https:// Výstava Obrázky z Terezína Helgy Hoškové- Weissové a čtení z knihy Eriky Bezdíčkové | Aktualita | Mene Tekel, mezinárodní festival -- Tisknuto z www.menetekel.cz