Vladimír Just

Verze pro tisk

Doc. PhDr. Vladimír Just, Csc.  se narodil 6. května 1946 v Praze. Na Katedře divadelní vědy UK Praha přednáší novější dějiny česVladimír Justkého divadla, dějiny evropského a českého kabaretu, dějiny české divadelní kritiky, faustovský mýtus, divadlo v mediálním prostoru a vede odborné semináře týkající se mediální problematiky.

V roce 1969 absolvoval obor divadelní věda na FF UK, v letech 1974 -1996 pracoval jako vědecký pracovník Kabinetu pro studium českého divadla ČSAV, od roku 1989 šéfredaktor vědeckého teatrologického časopisu Divadelní revue. Vyučoval na Katedře divadelní vědy na FF UK, na FAMU, na Literární akademii J. Škvoreckého.

Člen PEN-klubu, Obce spisovatelů, Teatrologické společnosti.

Je autorem řady publikací, zabývá se proměnami malých scén, Osvobozeným divadlem, tvorbou Vlasty Buriana, alternativní kulturou. Divadelní a televizní kritik, přednášková činnost v zahraničí. Významným badatelským projektem z posledních let je obsáhlá publikace „Divadlo v totalitním systému.“

 
 
https://