Anna Kaminsky

Verze pro tisk

Narozena ve kaminsky-anna.jpgvýchodním Německu, studium teoretické a aplikované jazykovědy, (zaměření na románské jazyky) na Univerzitě Karla Marxe v Lipsku. Doktorát v roce 1992; disertační práce na téma „Politický jazyk“ Analýza politických textů katalánského nacionalismu v letech 1898-1917).

V letech 1993-1998 spolupracovala na různých výzkumných a výstavních projektech (v berlínském institutu pro srovnávací sociální výzkum, na univerzitě v Münsteru, v Památníku Sachsenhausen a v Německém historickém muzeu).

Od roku 1998 vědecká pracovnice a od roku 2001 jednatelka Spolkové nadace pro zpracování diktatury SED.

 

Publikace: „ Návrat“. Osudy německých válečných zajatců, Mnichov 1998. „Vzpomínková místa“.  Památníky, odkazy a muzea — doba diktatury v SBZ a DDR, „Památná místa masového teroru v letech 1937 -  38 v Ruské federaci“, „Vzpomínky na hladomor 1932 — 33 na Ukrajině“.  „Berlínská zeď ve světě. Berlin Story“ a další vědecké práce.

 
 
 
https://