Fotoreportáže: Padesátá léta očima dětí politických vězňů 2010

Rozlišení zvětšeniny a její velikost zjistíte po najetí myši nad obrázek.

Popis fotogalerie

Již od prvního ročníku Mene Tekel umožnili organizátoři v rámci svého projektu aktivní účast o.s. Dcery padesátých let, většinou v zastoupení Dr. Jany Švehlové. V letošním roce si svůj program zcela ve své kompetenci dne 26. února v Městské knihovně koncipovaly členky sdružení pod názvem „Padesátá léta očima dětí politických vězňů“.

Nejprve předsedkyně Eva Vláhová představila více než desetiletou historii občanského sdružení „Dcery 50. let“. Poskytla zásadní informace o dokumentování a uveřejnění dílčích úseků dějin padesátých let minulého století.

Návštěvníci byli následně prostřednictvím dalších vystupujících seznámeni s osobními svědectvími i několika zajímavými dokumentárními snímky z produkce o.s. DMS pod vedením Zuzany Dražilové. Podstatnou část programu tvořily psychologické a sociologické výzkumy, zkušenosti z besed na školách všech typů a podněty k předávání odkazu dětí politických vězňů směrem k další generaci.

 
 
https://