Fotoreportáže: Konference Intelektuální odboj proti totalitě

Rozlišení zvětšeniny a její velikost zjistíte po najetí myši nad obrázek.

Popis fotogalerie

V úterý 23.2. se v Kongresovém centru Univerzity Karlovy uskutečnila mezinárodní konference reflektující téma festivalu „Intelektuální odboj proti totalitě“. Konferenci zahájil rektor UK Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc, který předal slovo prvnímu polistopadovému rektorovi UK a reformátorovi vysokého školství u nás Prof. PhDr. Radimu Paloušovi. Ze zahraničních hostů vystoupili Jure Knezović, prezident INTER-ASSO, ředitelka Nadace pro studium diktatury SED v Berlíně Dr. Anna Kaminsky, básník a politický vězeň Andrija Vučemil z Chorvatska. Shromáždění velmi přátelsky pozdravila velvyslankyně Kanady v ČR paní Valerie Raymondová a uvedla audiovizuální příspěvek k Památníku obětem komunismu v Kanadě. Sugestivní dokument slavnostního benefičního večera komentovala autorka Zuzana Hahn, která zaznamenala u přítomných dlouhotrvající potlesk za systematické připomínání obětí komunistické totality.

V odpoledním bloku dostali prostor pro erudované vystoupení čeští odborníci, například Mgr. Zdeněk Křivka, autor mimořádné publikace o novodobých dějinách, první místopředseda KPV ČR Ing. František Šedivý, Ing. architekt Alexander Gjurič a náměstkyně primátora hl.m. Prahy Ing. Marie Kousalíková.

 
 
https://