Fotoreportáže: Právnická fakulta UK — Právo a totalita…

Rozlišení zvětšeniny a její velikost zjistíte po najetí myši nad obrázek.

Popis fotogalerie

Právnická fakulta UK

Kolokvium na témata "Právo a totalita, destrukce důstojnického sboru, pronásledování válečných hrdinů 2. světové války, děti muklů — pronásledování a utrpení rodin politických vězňů" pod záštitou JUDr. Aleše Gerlocha, CSc., děkana Právnické fakulty UK, který přednese úvodní přednášku

Vystoupí: PhDr. Aleš Kýr, vedoucí Kabinetu dokumentace a historie Vězeňské služby ČR — "Odklon československého vězeňství od západoevropských tradic po roce 1945", plk. Jan Horal — "Váleční hrdinové II. světové války a jejich pronásledování komunistickým režimem", plk. Rudolf Macek — "Destrukce velitelského sboru čsl. armády pod vedením tehdejšího ministra národní obrany Ludvíka Svobody a reakce důstojníků na danou situaci"

moderuje Ester Janečková

 
 
https://