Daniela Řeřichová obdržela cenu ÚSTR

Verze pro tisk

DANIELA A JAN ŘEŘICHOVI

Zakladatelé, organizátoři a tvůrci Mezinárodního projektu MENE TEKEL

Umělecky založení manželé tvořili po řadu let výrazný pár, který společně promlouval do kulturního dění v České republice. Se značným osobním úsilím a bezpříkladným nasazením se věnovali prezentaci palčivých, a ne vždy jednoduše přijímaných otázek ve veřejném prostoru. Jejich odkaz je lemován především snahou o připomínání bezpráví totalitních režimů, zejména toho komunistického. Ale také úsilím o hlubší poznání a pochopení mechanismů totalitních systémů a nespravedlnosti a krutosti, které tyto režimy vnášely do osudů jednotlivců. Nejvýznamněji se aktivity obou manželů projevily v podobě

Mezinárodního projektu MENE TEKEL, jehož už 16. ročník nedávno proběhl.

Foto: Senát PČR

daniela-rerichova-obdrcela-oceneni-v-senatu-550px

medaile-550px

senat-550px

Redakce: MK

 
 
https://